Användarvillkor & behanding av dina personuppgifter


01. Det kostar ingenting att göra en offertförfrågan.

02. Den som gör en offertförfrågan godkänner att Flyttochstäd.se skickar informationen till vår samarbetspartner Dorunner. Dorunner skickar sedan kontaktuppgifterna till företag som är anslutna till Dorunner och som matchar förfrågan.

03. Den som gör en förfrågan är inte bunden att anlita ett företag från Dorunner / Flyttochstäd.se. Det är dock inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas.

04. Det är heller inte tillåtet att förtala någon person eller företag eller skriva olagliga och oetiska saker i en förfrågan. Missbruk kommer att anmälas, och överträdelse kan komma att innebära att medlemskontot spärras utan förvarning. Oseriösa företag ska anmälas, se punkt 11.

05. Det är användarens ansvar att utvärdera och anlita entreprenören.

06. Användare sluter avtal direkt med utföraren. Flyttochstäd.se eller Dorunner har ingen del i detta avtal utan underlättar endast kommunikationen mellan dessa parter.

07. Dorunner eller Flyttochstäd.se tar inte ansvar och lämnar inga garantier för produkter och arbeten som utförs av företag som förmedlats via tjänsten.

08. Dorunner eller Flyttochstäd.se kan ej ställas till svars för skada som uppstått i samband med ett uppdrag. Vid problem, exempelvis bedrägeri och stöld skall tvisten hanteras direkt mellan användare och anlitat företag.

09. Det finns inga garantier för antalet svar som genereras av en förfrågan.

10. Dorunner / Flyttochstäd.se garanterar inte relevansen i de svar som kommer utan matchar endast förfrågningar med företag baserade på val av kategorier och regioner. Dock ställer Dorunner krav på anslutna företag att hålla sig till Dorunners regler.

11. Oseriösa företag, och företag som bryter mot villkor och regler skall anmälas till info@dorunner.se och kan därefter komma att stängas av från Dorunner.

12. Personuppgiftspolicy: Genom registrering av personuppgifter (namn, email och telefonnummer) på Flyttochstäd.se ger du ditt samtycke till att vår samarbetspartner Dorunner AB använder dessa för att tillhandahålla överenskommen tjänst. Kopplat till detta kan dina personuppgifter komma att förmedlas till tredje part (under avtalsreglerad former) enligt nedan;

• De företag som är anslutna på Dorunner och tillhandahåller den tjänst du efterfrågar i din förfrågan

• Dorunners samarbetspartner Cling group AB som tillhandahåller den integrerade funktionen och distributionen av offerter och avtalssignering kopplat till din förfrågan

• Dorunners samarbetspartner SendGrid Inc. och SendInBlue för distribution av mail och SMS, samt Delighted Inc. för distribution av kundundersökning

Personuppgifter, såsom ditt namn, kan även användas för att göra www.dorunner.se personlig och användarvänlig. Vi kan även använda din epostadress för att skicka ut viktig information och erbjudanden från tredjepart. Dorunner/Dorunner AB eller Flyttochstäd.se kommer inte sälja eller vidarebefordra någon användares personuppgifter eller e-mail adress utan samtycke. Dorunner / Flyttochstäd.se bedriver ingen marknadsföring riktad mot minderåriga. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke eller få besked om hur uppgifterna används genom att skicka ett meddelande till info@qu.com.

13. Cookies: Flyttochstäd.se och Dorunner använder cookies. Syftet med dessa är att höja kvaliteten i våra tjänster bland annat genom att vissa inställningar på sidan sparas. Exempelvis kan du fortsätta att vara inloggad på ditt användarkonto trots att du navigerar mellan olika sidor. Du kan själv via din webbläsare välja om du vill tillåta cookies eller ej.